Multiple Skleroz Hastalarında Trigeminal Nevralji

Yüz yıkama, yüze dokunma, yemek yeme gibi etkenlerle başlayıp şiddetlenebilen Trigeminal Nevralji, yüzün yarısından beyin sapına uzanan trigeminal siniri etkileyen kronik bir ağrı durumudur. MS (Multiple Skleroz) beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu miyelin kılıfının hasarı sonucu ortaya çıkan bir nörolojik hastalıktır. En sık şikayetler kol veya bacaklarda güçsüzlük, görmede bozukluk veya denge gibi sorunlarıdır. Laakso ve arkadaşlarının MS hastalarında trigeminal nevralji sıklığını araştırdıkları çalışmalarında 2575 MS hastasını değerlendirmişler ve %2,1’inde trigeminal nevraljinin MS hastalığına eşlik ettiğini saptamışlardır (1). Ayrıca araştırmacılar, MS hastalığı olanlarda trigeminal nevralji gelişmesinin diğer nörolojik hastaların populasyonuna göre 15 kat arttığını bildirmişlerdir. 1- Sini M Laakso ve arkadaşları. Trigeminal Neuralgia in Multiple Sclerosis: Prevalence and Association With Demyelination. Acta Neurol Scand. 2020 Mar 18. doi: 10.1111/ane.13243.