Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Prof. Dr. Aynur Özge

Başkan

Prof. Dr. Derya Uludüz

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Saime Füsun Mayda Domaç

Dernek Genel Sekreteri

Doç. Dr. Esme Ekizoğlu Turgut

Dernek Saymanı

Esen Akdeniz

Yönetim Kurulu Üyesi

Uzm. Dr. Samiye Ulutaş

Yönetim Kurulu Üyesi

Derya Temiz

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Dr. Ömer Karadaş

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Dr. Betül Baykan

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Dr. Hayrunnisa Bolay Belen

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Dr. Pınar Yalınay Dikmen

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Dr. Semih Ayta

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Dr. Devrimsel Harika Ertem

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Dr. Gülmisal Erdoğan

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Dr. Fevziye Toros

Denetim Kurulu Asil Üyesi

Dr. Elif Kocasoy Orhan

Denetim Kurulu Asil Üyesi

Dr. Gülden Akdal

Denetim Kurulu Asil Üyesi

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Uzm. Dr. Rahşan Karacı

Denetim Kurulu Yedek Üyesi

Dr. Hakan Uzun

Denetim Kurulu Yedek Üyesi

Psik. Ayhan Bingöl

Denetim Kurulu Yedek Üyesi