Biz Kimiz ?

Küresel Migren Ağrı Derneği (KMAD)

  • Migren başta olmak üzere ağrılı tablolar hakkında toplumsal farkındalığı artırmak
  • Bu alanda başta hekimler olmak üzere farklı meslek grupları ve halka yönelik eğitimler düzenlemek
  • Bu alanda çalışan uluslararası dernekler ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
  • Projeler geliştirmek, uygulamak,
  • Kurumlar arası eşgüdümü sağlamak,
  • Konuyla ilgili enstitü, araştırma merkezi, destek merkezleri vb kurmak, kurulmasına vesile olmak ve danışmanlık vermek üzere 2019 yılında hekimler ve farklı meslek gruplarından gönüllüler tarafından kurulan, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Vizyon: Ağrısız yaşamın en temel hak olduğu bilinciyle yaşamın her anını daha kaliteli kılmak için sınırlar koymaksızın çalışmak, üretmek, ürettikleriyle var olmak ve emek odaklı değerler oluşturmak.

Misyon: Bireyden topluma ağrısız yaşam için herkesle ve herkes için bilim ve farkındalık odaklı çalışmak.