Tedaviye Dirençli Migrende Yeni Bir Monoklonal Antikor

Migren; yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve dünyada en sık iş gücü kaybına neden olan, ülkemizde toplumun % 16’sında görülen baş ağrısı tipidir (1). 

Hastalarda baş ağrısı nedeniyle gelişen depresyon, kaygı bozukluğu, düşük yaşam kalitesi ve iş gücü kaybının oluşturduğu ekonimik yük bu nörolojik hastalığın tedavisinin aciliyet ve önemini göstermektedir. Migren tipi baş ağrısının tedavisi için yola çıkan bilim adamları, son yıllarda “monoklonal antikor” denilen yeni bir tedaviye odaklanmıştır.

 Ferrari ve arkadaşları; yeni tedavilerden biri olan Fremanezumab’ın, tedaviye dirençli migrenlilerde etkinliğini araştırdığı FOCUS isimli çalışmalarında hem epizodik hem de kronik migreni olan ve tedaviye dirençli hastalarda faydalı olduğu bildirmişlerdir (2). 

Avrupa Baş Ağrısı Federasyonu, bu çalışmanın sonuçlarını temel alarak, tedaviye dirençli migren hastalarında fremanezumab kullanımını önermektedir.

1- Ertas M, Baykan B, Orhan EK, et al. One-year prevalence and the impact of migraine and tension-type headache in Turkey: a nationwide home-based study in adults. J Headache Pain. 2012;13(2):147‐157.

2- Michel D Ferrari ve arkadaşları. Fremanezumab Versus Placebo for Migraine Prevention in Patients With Documented Failure to Up to Four Migraine Preventive Medication Classes (FOCUS): A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 3b Trial. Lancet 2019 21;394(10203):1030-1040.

Bu gönderiyi paylaş