Ağrı kesici ilaç aşırı kullanımı ile bazı gıdaların ortak bir mekanizma ile  migren atağını tetikleyebileceğini gösterdiler. 

Migren, dünya çapında 50 yaş altı en sık görülen beyin hastalığıdır. Duyarlı bireylerde, migren atakları tetikleyicilerle ortaya çıkmaktadır. Çikolata, peynir, şarap ve turunçgiller gibi migren gıda tetikleyicileri iyi bilinmektedir. Ancak migren atağını nasıl başlattıkları, neden her zaman baş ağrısına yol açmadıkları tam olarak anlaşılamamıştır. 

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda sülfotransferazlar (SULT) olarak bilinen enzimlerin bazı gıda bileşenleri tarafından baskılandığı gösterilmiştir. Bunun neticesinde  beyindeki bazı moleküllerin, hormonların ve bazı kimyasalların, metabolizması bozulmaktadır. Örneğin çikolatadaki kuersetin ve kateşin, portakal ve limondaki hesperidin, kahvedeki kinik ve kafeik asitler, çay ve kırmızı şaraptaki epikateşin gallat SULT1A1 enziminde inhibisyona neden olmaktadır.

Migren ataklarını tedavi etmek için kullanılan ağrı kesici ilaçların aşırı tüketimi ile migrenin kronikleşmesi arasındaki bağlantının ayrıntıları da henüz netlik kazanmamıştır.

Araştırmada, deney hayvanlarında uzun süreli mefenamik asit kullanımı ile ilaç aşırı kullanım baş ağrısı modeli geliştirerek turunçgillerin aktif bir fenol bileşeni olan hesperidin kullanıldı. Beyin uyarılabilirliği ve migren duyarlılığı  mikroelektrodlar vasıtasıyla ve kortikal yayılan depresyon ile incelendi. Migren ile ilgili ağrı davranışı değerlendirildi ve beyinde SULT1A1 enzim aktivitesi ölçüldü.

Çalışma sonuçları ilk kez sülfotransferaz enzim aktivitesinin baskılanmasının, ağrı kesici aşırı kullanımının neden olduğu migren kronikleşmesinin altında yatan bir mekanizma olabileceğini gösterdi. Ayrıca bu araştırma, turunçgiller gibi migren gıda tetikleyicilerinin, analjezik aşırı kullanımı olan kronik migren hastalarında, yine aynı enzimin daha fazla baskılanması yoluyla migren ataklarını daha da artırabileceğine işaret etmiştir.  Kronik analjezik kullanımı, beyni migren tetikleyicilerinin etkilerine karşı daha duyarlı hale getirebilmektedir. Bu durumda tek başına migren atağını başlatamayacak eşik altı tetikleyiciler dahi migren atağına yol açabilmektedir. Böylelikle ilk kez analjezik aşırı kullanımı ve migren gıda tetikleyicilerinin migren duyarlılığını modüle etmesindeki ortak mekanizma olarak, SULT1A1 inhibisyonu, potansiyel yeni bir tedavi hedefi olarak ortaya konulmuştur.

NÖROM araştırmacılarından ve Küresel Migren ve Ağrı Derneği üyelerinden Doğa Vurallı ve Hayrunnisa Bolay’ın yönetiminde yapılan çalışma The Journal of Headache and Pain dergisinde yayınlanmış olup Beyin Farkındalık haftası nedeniyle yayıncı sitesinde bu konuda bir ön bilgi verilmiştir.