Migren Tedavisinde Yeni Bir Biyobelirteç: Amylin

Günümüzdeki migrene özgü en son tedavi olan kalsiyum gen ilişkili peptidlere yönelik geliştirilen monoklonal antikorların başarılı sonuçlar vermesi; “patofizyolojisinde birçok farklı etmenin rol aldığı migrenin tedavisinde başka biyobelirteçlerden faydalanılabilinir mi” sorusunu akla getirmiştir. Birleşik Krallık’tan Dr. Holland önderliğinde “kalsiyum gen ilişkili peptidlerle benzer mekanizmaları paylaşan bir nöropeptid olan “amylin” proteininin reseptörlerdeki etkisinin migrenle ilişkisinin” araştırıldığı çalışmaya ait sonuçlar yeni ilaçların geliştirilmesinde yol gösterici olacaktır.

Kaynak: https://www.migrainetrust.org/finding-a-cure/our-research/current-research/