Migren Hastalarında Uyku Bozukluğu Daha Sık Görülmektedir

Uyku hayatımızın çevreyle iletişimde geri döndürülebilir biçimde, geçici kesildiği bir günlük döngüdür. Fiziksel ve psikolojik hastalıklar, insomnia (uykusuzluk), aşırı uyku hali, uykuda hareket bozuklukları, uykuya bağlı solunum hastalıkları gibi uyku bozukluklarına neden olabilir. Migren ve uyku bozukluklarının birbirleriyle ilişkisini değerlendiren bir araştırmada yüz otuz binden fazla kişi çalışmaya alınmış ve migreni olan kişilerde olmayanlara göre uyku bozukluklarının anlamlı olarak yüksek olduğu bulunmuştur (1).

Araştırmacılar migren hastalarında en fazla görülen uyku bozukluğunun insomnia yani uykusuzluk olduğunu bildirmişlerdir. İnsomnia uykuya dalmada veya uykuda kalmada zorluk; erken uyanma ve yeniden uykuya dönememe şeklinde olan bir uyku bozukluğunu ifade eder. Erkek cinsiyet, düşük gelir ve uzun süreli migren tipi başağrısının olması, depresyon ve kaygı bozuklukları gibi psikiyatrik hastalıkların olmamasına rağmen migrenlilerde uyku bozukluklarına yatkınlığa en sık neden olan faktörlerdir. Migrenin kronikleşme olmadan erken dönemde tedavi edilmesi, uyku bozukluklarının önüne geçilmesini ve uyku kalitesinde artmayı sağlar.

1- Seung Ju Kim ve arkadaşları. The Association Between Migraine and Types of Sleep Disorder. Int J Environ Res Public Health. 2018 Nov 26;15(12):2648.