MİGREN HASTALARINDA BUNAMA RİSKİ DAHA FAZLADIR

Bu seneki Amerikan Baş Ağrısı Derneğinin yıllık toplantısında sunulan ve Danimarka’da yapılan çalışmada, 30’lu yaşlarda migren tanısı alan kişilerde 60 yaşından sonra hatırlamada güçlük, plan ve iletişim kurmada zorluk, artan unutkanlık gibi şikayetlerin eşlik ettiği bunama (demans) tablosunun migreni olmayan benzer yaşıtlarına göre riskinde iki kat artış olduğunu bildirildi (1). Bu araştırmada ayrıca migrenin nadir görülen bir alt tipi olan auralı migren hastalarında bunama riski % 20 daha sık tespit edilmiştir. Migrenin beyin damar hastalıklarıyla ilişkili olması beyinde küçülme, beyindeki sinirsel etkileşimlerde bozulma ve nörodejenerasyona yol açarak bunama riskini arttırdığı ileri sürülmektedir. Geçen sene Kanada’dan yayınlanan bir araştırmada ise migrenlilerde Alzheimer tipi bunamanın 3 kat daha sık olduğu ve bu nedenle migrenin erkenden tanısının konulup uygun tedavinin sağlanmasının, bunama riskinde anlamlı azalmasağlayabileceği gösterilmiştir.

1: https://www.medpagetoday.com/meetingcoverage/ahs/87149?xid=nl_mpt_SRNeurology_2020-069&eun=g1169101d0r&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=NeuroUpdate_061820&utm_term=NL_Spec_Neurology_Update_Active

Hazırlayan: Dr. DevrimselHarika Ertem