Son yıllarda migrenin akut veya önleyici tedavisi için yoğun şekilde çalışan Uluslararası Baş Ağrısı Derneği’nin (IHS) Klinik Araştırmalar Komitesi çok önemli bir çalışmaya daha imza attı.

 Nöromodülasyon cihazlarını test eden klinik araştırmalar için özel kılavuzların eksikliği nedeniyle 2019 yılında Klinik Araştırmalar Komitesi’ni kuran International Headache Society (IHS), bu amaç doğrultusunda “özel kılavuzlar geliştirme” görevini üstlenerek ilgili hedefe bir adım daha yaklaştı.

 Küçük bir grup genç baş ağrısı araştırmacısı tarafından desteklenen, nöromodülasyon konusunda özel bir uzmanlığa sahip uluslararası bir baş ağrısı bilimcisi ve klinisyen grubu, IHS kapsamındaki çalışmaları ile son 20 yılda yayınlanan nöromodülasyon cihazları üzerindeki klinik çalışmaları değerlendirdi ve ardından bu öneriler dizisini detaylandırdı.

 Amacı “migrenin akut ve / veya önleyici tedavisi için nöromodülasyon cihazlarının kontrollü denemelerinin tasarımını optimize etmek için bir referans çerçeve sağlamak” olan kılavuz aracılığıyla migren tedavisi alanındaki bu önemli konuya bağlı kanıtların kalitesinin artması öngörülüyor.