HASTA BİLGİLENDİRMİŞ GÖNÜLLÜ ONAY FORMU (BGOF)

Sayın katılımcı; sizleri “Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya’da Baş Ağrısı Bozukluklarının Sıklığı ve Alt Tipleri” isimli çalışmamıza katılmaya davet ediyoruz. Çalışmamızın başlığı “Head-MENAA” şeklinde kısaltılmıştır. Çalışma; uluslararası, çok merkezli, ileriye dönük, kesitsel olarak düzenlemiş bir çalışmadır. Çalışmamıza katılım için baş ağrınızın olması, 18 yaşından büyük ve çalışmaya katılmaya gönüllü olmanız yeterlidir. Her katılımcı çalışmaya dâhil olmadan önce katılım için tam onay vermelidir.

Araştırma ile ilgili olarak gerekli bilgiler size sözlü olarak anlatılıp; çevrimiçi olarak sunulacaktır. Lütfen bu bilgileri dikkatlice dinleyip; sorularınız varsa hekiminize iletiniz. Bilgilendirme sonrasında çalışmaya katılıp, katılmamaya özgürce karar vermelisiniz. Araştırmaya katılmayı kabul ediyorsanız lütfen çevrimiçi olarak onaylayınız. Katılma veya katılmama kararınız tıbbi tedavi planınızı değiştirmeyecektir ve sizin için fiziksel bir riski bulunmamaktadır. Tıbbi verileriniz mutlak gizlilik içinde saklanacak ve kimliğinizi gösteren bilgiler (isim, kimlik numarası vb.) istenmeyecektir. Bu çalışmaya katılmanız için sizden herhangi bir ek ücret istenmeyecek ve ödenmeyecektir. Herhangi bir açıklamada bulunma zorunluluğunuz olmadan, istediğiniz zaman araştırmadan ayrılmakta özgürsünüz. Onayınızı geri çekmeye karar verirseniz, kayıtlı bilgileriniz veri tabanımızdan kaldırılacaktır. Veriler bilimsel bir makale olarak yayınlandıktan sonra onayınızı geri çekerseniz verileriniz silinmeyecektir. “Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya’da Baş Ağrısı Bozukluklarının Sıklığı ve Alt Tipleri” veri platformuna kaydedilen verilere yalnızca araştırma ekibi erişebilecektir. Bu tür verilere erişim, araştırmacılar tarafından korunacaktır. Katılım onayınız, gizliliğinizi garanti edecektir.

 Bu onay formunu imzalayarak şunları onaylıyorum:

  • “Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya’da Baş Ağrısı Bozukluklarının Sıklığı ve Alt Tipleri” çalışması ile ilgili olarak “Hasta Bilgilendirme Formu ”nu tamamen okudum ve bana verilen tüm bilgileri anladım.
  • Verilen bilgileri değerlendirmek ve “Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya’da Baş Ağrısı Bozukluklarının Sıklığı ve Alt Tipleri” ve katılımım ile ilgili tüm soruları sormak için yeterli zamanım oldu ve cevaplarını aldım.
  • Sağlık verilerimin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya’da baş ağrısı bozukluklarının sıklığının ve alt tiplerinin araştırılması amacıyla kaydedileceğini anlıyorum.
  • Toplanan tüm verilerin gizli tutulacağını ve sonuçların sadece bilimsel ve araştırma amaçlı kullanılacağını anlıyorum.
  • Çalışmanın internet tabanlı platformunda herhangi bir tanımlayıcı bilginin gerekmediğini anlıyorum.
  • “Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya’da Baş Ağrısı Bozukluklarının Sıklığı ve Alt Tipleri” çalışmasından elde edilen verilerin ve bunlardan hazırlanan raporlar ve sonuçların, yalnızca hastalara dair birleştirilmiş bilgileri içereceğini ve bilimsel makaleler olarak yayınlanabileceğini anlıyorum.
  • Bu çalışmaya katılımımın gönüllü olduğunu ve herhangi bir nedenle açıklama istenmeden onamımı geri çekebileceğimi anlıyorum. Bu durumun sağlık hizmeti almamda herhangi bir aksamaya yol açmayacağını biliyorum.
  • Verilerime erişme, düzeltme ve kullanımına itiraz etme hakkım olduğunu anlıyorum.
  • “Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya’da Baş Ağrısı Bozukluklarının Sıklığı ve Alt Tipleri” çalışması kapsamında sağlık verilerimin kaydedilmesine ve bu çalışmadaki verilerin gelecekteki bilimsel araştırmalar için kullanılmasına izin veriyorum. Çalışmanın internet tabanlı platformunda veya gelecekteki herhangi bir çalışmada kişisel bilgilerimin ifşa edilmeyeceğini biliyorum.